Informatie voor patiënten en verzorgers 

Over overgevoeligheidsreacties (HSR) op abacavir

Voordat u een geneesmiddel met abacavir voorgeschreven krijgt is er een test uitgevoerd of u drager bent van het gen HLA-B*5701. Mensen met dit gen mogen dit middel niet gebruiken omdat ze een groot risico hebben op het ontwikkelen van een overgevoeligheidsreactie (allergische reactie). Als u weet dat u dit gen hebt, vertel dat dan aan uw arts voordat u abacavir gebruikt.

Zelfs mensen die het gen niet hebben kunnen een overgevoeligheidsreactie ontwikkelen. In klinische onderzoeken waarin alleen mensen die het HLA-B*5701-gen niet hebben werden behandeld met abacavir, kreeg ongeveer 1% van de mensen een overgevoeligheidsreactie.

Een overgevoeligheidsreactie (ernstige allergische reactie) kan levensbedreigend zijn als de behandeling wordt voortgezet. NEEM ONMIDDELLIJK CONTACT OP MET UW ARTS voor advies over al dan niet stoppen als u denkt dat u zo’n reactie heeft. 

Als u met het gebruik van abacavir-houdende producten gestopt bent als gevolg van deze reactie, mag u NOOIT MEER abacavir houdende producten gebruiken. U kunt dan namelijk binnen enkele uren een levensbedreigende verlaging van uw bloeddruk krijgen of overlijden.

 

Wat zijn de symptomen?

Klik op de stippen voor de symptomen.

De symptomen worden erger als u abacavir blijft nemen en kunnen levensbedreigend zijn.

Wanneer treden deze reacties op?

Overgevoeligheidsreacties kunnen op elk willekeurig moment tijdens de behandeling met abacavir optreden, maar ontstaan meestal gedurende de eerste 6 weken van de behandeling.

In enkele gevallen hebben zich overgevoeligheidsreacties voorgedaan bij mensen die abacavir weer begonnen te nemen, ook al hadden ze slechts één symptoom op de waarschuwingskaart voordat ze stopten met het gebruik.

In zeer zeldzame gevallen hebben zich overgevoeligheidsreacties voorgedaan bij mensen die abacavir weer beginnen te nemen, maar die geen symptomen van overgevoeligheid hadden voordat ze stopten met het te gebruiken.

Als u zorgt voor een kind dat wordt behandeld met geneesmiddelen die abacavir bevatten, dan is het belangrijk dat u de informatie over deze overgevoeligheidsreactie begrijpt. Als uw kind de hierboven beschreven symptomen krijgt, dan is het van essentieel belang dat u de opgegeven instructies volgt.

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als:

1.     u huiduitslag krijgt, OF

2.     u symptomen krijgt uit ten minste 2 van de volgende groepen:

  • koorts
  • kortademigheid, een zere keel of hoesten
  • misselijkheid of braken, diarree of buikpijn
  • ernstige vermoeidheid of een gevoel van pijn in het hele lichaam, of een algeheel gevoel van ziek zijn

Uw arts kan u aanraden om te stoppen met het gebruik van abacavir bevattende geneesmiddelen.

In de verpakking van alle ViiV producten die abacavir bevatten, zit een waarschuwingskaart voor patiënten met belangrijke informatie over overgevoeligheidsreacties (HSR).