Informatie voor patiënten en verzorgers 

Neem onmiddellijk contact op met uw arts als:

1.     u huiduitslag krijgt, OF

2.     u symptomen krijgt uit ten minste 2 van de volgende groepen:

  • koorts
  • kortademigheid, een zere keel of hoesten
  • misselijkheid of braken, diarree of buikpijn
  • ernstige vermoeidheid of een gevoel van pijn in het hele lichaam, of een algeheel gevoel van ziek zijn

Uw arts kan u aanraden om te stoppen met het gebruik van abacavir bevattende geneesmiddelen.

Over overgevoeligheidsreacties (HSR) op abacavir

Ongeveer 5 op elke 100 patiënten die met abacavir werden behandeld in een klinisch onderzoek en die geen gen dat HLA-B*5701 heet hadden, ontwikkelden een overgevoeligheidsreactie (een ernstige allergische reactie).

In klinisch onderzoek waarin patiënten die het HLA-B*5701-gen hebben werden uitgesloten, had ongeveer 1 op de 100 patiënten die met abacavir werden behandeld een overgevoeligheidsreactie.

Wie krijgen deze reacties?

Iedereen die geneesmiddelen neemt die abacavir bevatten, zou een overgevoeligheidsreactie op abacavir kunnen ontwikkelen. Dit zou levensbedreigend kunnen worden als u abacavir in blijft nemen.

U hebt een grotere kans om zo’n reactie te ontwikkelen als u het HLA-B*5701-gen hebt (maar u kunt ook een reactie krijgen als u dit gen niet hebt). U moet op dit gen getest zijn voordat u een abacavir-bevattend geneesmiddel werd voorgeschreven. Als u weet dat u dit gen hebt, vertel dat dan aan uw arts voordat u abacavir gebruikt.

Wat zijn de symptomen?

Klik op de stippen voor de symptomen.

De symptomen worden erger als u abacavir blijft nemen en kunnen levensbedreigend zijn.

Wanneer treden deze reacties op?

Overgevoeligheidsreacties kunnen op elk willekeurig moment tijdens de behandeling met abacavir optreden, maar ontstaan meestal gedurende de eerste 6 weken van de behandeling.

In enkele gevallen hebben zich overgevoeligheidsreacties voorgedaan bij mensen die abacavir weer begonnen te nemen, ook al hadden ze slechts één symptoom op de waarschuwingskaart voordat ze stopten met het gebruik.

In zeer zeldzame gevallen hebben zich overgevoeligheidsreacties voorgedaan bij mensen die abacavir weer beginnen te nemen, maar die geen symptomen van overgevoeligheid hadden voordat ze stopten met het te gebruiken.

Als u zorgt voor een kind dat wordt behandeld met geneesmiddelen die abacavir bevatten, dan is het belangrijk dat u de informatie over deze overgevoeligheidsreactie begrijpt. Als uw kind de hierboven beschreven symptomen krijgt, dan is het van essentieel belang dat u de opgegeven instructies volgt.

In de verpakking van alle ViiV producten die abacavir bevatten, zit een waarschuwingskaart voor patiënten met belangrijke informatie over overgevoeligheidsreacties (HSR).